Medsy Events Organizer
IAMP
IAMP
Organizator
Interdyscyplinarna Akademia Medycyny Praktycznej została zarejestrowana w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie jak instytucja szkoląca. Uzyskała zgodę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na prowadzenie szkoleń podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów na terenie całego kraju.