Aby zarejestrować się na to wydarzenie, potrzebujesz konta medsy.events
dni
:
godz.
:
min.
:
sek.

XXIII Bałtyckie Dni Kardiologii

Tematy wystąpień

SESJA WARSZTATOWA: Pacjent z wadą zastawkową serca – nowe standardy ESC 2021
Sesja we współpracy z Sekcją Wad Zastawkowych Serca na XX-lecie Sekcji

PRZEWODNICZĄCY: E. Płońska-Gościniak, Z. Gąsior, G. Opolski, K. Mizia-Stec, W. Kosmala, M. Fijałkowski, M. Komar

Niedomykalność mitralna – T. Kukulski
Stenoza aortalna – W. Kosmala
Niedomykalność aortalna – M. Fijałkowski
Niedomykalność trójdzielna – M. Komar 
SESJA: Pacjent z praktyki – diagnoza i terapia
 PRZEWODNICZĄCY E. Płońska-Gościniak, P. Hoffman, W. Braksator, J. D. Kasprzak
 
Pacjent z niewydolnością serca P. Lipiec
Pacjent z niewydolnością serca z politerapią – A. Szyszka
Pacjent po zawale serca z nadciśnieniem tętniczym P. Hoffman 
Ceremonia otwarcia
PRZEWODNICZĄCY: E. Płońska-Gościniak, G. Opolski, P. Hoffman

Powitanie – E. Płońska-Gościniak i zaproszeni Goście
Otwarcie Konferencji – J. M. Rektor PUM B. Machaliński
Wykłady Inauguracyjne – G. Opolski i P. Hoffman
Prewencja chorób sercowo-naczyniowych - nowe wytyczne ESC 2021 – G. Opolski
Dorosły z wrodzoną wadą serca w Polsce. Echo i co dalej?
– P. Hoffman

SESJA: Pacjent z chorobą wieńcową, pacjent z nadciśnieniem tętniczym
PRZEWODNICZĄCY: J. D. Kasprzak, M. Lesiak, P. Mitkowski, W. Kosmala, J. Gorący, M. Skowerski

Przewlekłe zespoły wieńcowe rola echokardiografii w ocenie lewej komory – J.D. Kasprzak   
Aktualny algorytm leczenia przewlekłego zespołu wieńcowego – M. Lesiak
Echokardiograficzna ocena pacjenta z nadciśnieniem tętniczym – A. Szyszka
Kontrola nadciśnienia tętniczego u chorych z migotaniem przedsionków – P. Mitkowski   
SESJA FLASH: Pacjent z dusznością: niewydolność serca czy COVID-19
PRZEWODNICZĄCY (CHAIRS): P. Lipiec, A. Szyszka, L. Paluszkiewicz, A. Wojtarowicz, E. Płońska-Gościniak

/Honorary Lecture/ Echokardiografia w niewydolności serca z zachowaną EF (Cardiac imaging in HFpEF: New EACVI position paper, old problems) – Frank Flachskampf
Algorytm leczenia farmakologicznego niewydolności serca 2021 (Recommendations for the medical  treatment in patient  with  HF) – E. Płońska-Gościniak
Algorytm postępowania interwencyjnego w niewydolności serca 2021 (Recommendations for the interventional treatment in patient with HF) -  L. Paluszkiewicz
Echokardiografia w przebiegu Covid-19 (Echocardiography in COVID-19) – P. Lipiec  

Zagadnienia

Wada zastawki serca Niedomykalność mitrana Stenoza aortalna Niedomykalność Niewydolność Nadciśnienie tętnicze Cukrzyca Kardiologia a COVID-19 Wrodzone wady serca Choroba wieńcowa Zespół wieńcowy Migotanie przedsionków Duszność COVID-19 Echokardiografia Udar niedokrwienny Amyloidoza serca Choroba Fabry'ego Przerost miokardium Nowotwory Kardioonkologia

Sponsorzy

Patroni wydarzenia

Medycyna praktyczna

Patronat medialny

Znany Lekarz

Patronat medialny

Świat medycyny i farmacji

Patronat medialny

Say Medsy. Go to the Event.
Jeśli zainteresowało Cię to wydarzenie sprawdź jak możesz się na nie zapisać.