dni
:
godz.
:
min.
:
sek.

XXIII Bałtyckie Dni Kardiologii

Tematy wystąpień

SESJA WARSZTATOWA: Pacjent z wadą zastawkową serca – nowe standardy ESC 2021
PRZEWODNICZĄCY: E. Płońska, Z. Gąsior, W. Kosmala, M. Fijałkowski, M. Komar    

Niedomykalność mitralna – T. Kukulski
Stenoza aortalna – W. Kosmala
Niedomykalność aortalna – M. Fijałkowski 
Niedomykalność trójdzielna – M. Komar 
SESJA: Pacjent z praktyki – diagnoza i terapia
Pacjent z niewydolnością serca 
Pacjent z niewyrównanym nadciśnieniem tętniczym   
Pacjent po zawale serca z nadciśnieniem tętniczym 
Wykłady Inauguracyjne
Prewencja chorób sercowo-naczyniowych – nowe wytyczne ESC 2021 – G. Opolski
Dorosły z wrodzoną wadą serca w Polsce. Echo i co dalej? – P. Hoffman
Kardiologia po COVID-19 – Gość
SESJA: Pacjent z chorobą wieńcową, pacjent z nadciśnieniem tętniczym
PRZEWODNICZĄCY: J. Kasprzak, M. Lesiak, P. Mitkowski, W. Kosmala, J. Gorący

Przewlekłe zespoły wieńcowe – rola echokardiografii w ocenie lewej komory – J.D. Kasprzak   
Aktualny algorytm leczenia przewlekłego zespołu wieńcowego – M. Lesiak
Echokardiograficzna ocena pacjenta z nadciśnieniem tętniczym – A. Szyszka
Kontrola nadciśnienia tętniczego u chorych z migotaniem przedsionków – P. Mitkowski   
SESJA FLASH: Pacjent z dusznością: niewydolność serca czy COVID-19
PRZEWODNICZĄCY: P. Lipiec, A. Szyszka, L. Paluszkiewicz, A. Wojtarowicz

Echokardiografia w niewydolności serca z zachowaną EF – Gość
Echokardiografia w przebiegu Covid-19 – P. Lipiec
Algorytm leczenia farmakologicznego niewydolności serca 2021 – E. Płońska-Gościniak  
Algorytm postępowania interwencyjnego w niewydolności serca 2021 – L. Paluszkiewicz 

Tematyka

Wada zastawki serca Niedomykalność mitrana Stenoza aortalna Niedomykalność Niewydolność Nadciśnienie tętnicze Cukrzyca Kardiologia a COVID-19 Wrodzone wady serca Choroba wieńcowa Zespół wieńcowy Migotanie przedsionków Duszność COVID-19 Echokardiografia Udar niedokrwienny Amyloidoza serca Choroba Fabry'ego Przerost miokardium Nowotwory Kardioonkologia

Sponsorzy

Say Medsy. Go to the Event.
Jeśli zainteresowało Cię to wydarzenie sprawdź jak możesz się na nie zapisać.